Sæd til insemination

Brug af partners sæd

På inseminationsdagen afleveres sædprøven.

Sædprøven laves normalt hjemme hos jer selv. I vil få udleveret et bæger til sæden og en vejledning om afleveringen af prøven. For at opnå den bedste sædkvalitet tilråder vi, at manden sidst har haft sædafgang mellem 2 og 5 dage før aktuelle sædprøve. Der må gerne være op til 1 times transport til klinikken, blot I holder sædprøven varm i en jakkelomme eller lignende.

Efter I har afleveret sædprøven gennemgår den en oprensning, således at de bedste og mest livlige sædceller anvendes til insemination. Denne oprensning tager normalt 1½-2 timer.

Brug af donorsæd og medmoderskab

Henvend dig til European Sperm Bank eller Cryos og find den donor, du ønsker. Det er en fordel, hvis du booker sæd, før du begynder på inseminations-behandlingerne.

Når du ved, hvornår du skal insemineres, skal du bestille sæden. Det skal være IUI-MOT20-strå. Der skal kun leveres ét strå ad gangen til vores klinik.

European Sperm Bank, www.europeanspermbank.com

Cryos international. www.cryosinternational.com    

Er der tale om kommende medmoderskab er reglerne forklaret på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk

Husk at Familieretshusets blanketter kun er gyldige, hvis de er underskrevet før behandlingen

Sundhedsstyrelsen forlanger, at følgende information gives forud for behandling med donorsæd:

”Ved udvælgelse af donorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved kun at anvende donorer som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse forsigtighedsregler er enhver arverisiko alligevel ikke udelukket. Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du melder tilbage til klinikken eller den sundhedsperson, der har behandlet dig, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel fra donor-sæd eller donor-æg. Selvom donor er testet fri for overførbare sygdomme, for eksempel HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul.”