Hvad siger forskningen om akupunktur og gynækologiske tilstande

Overordnet er der hårdt brug for studier af høj forskningsmæssig kvalitet omkring akupunktur og gynækologiske lidelser. Bortset fra tilstanden overaktiv blære, anbefales akupunktur ikke for nuværende som en del af standardbehandlingen i det gynækologiske speciale. Det skyldes, at der skal være sikker evidens, dvs. studier af virkelig god kvalitet før indskrivning i nationale guidelines for specialet i gynækologi og obstetrik.

Der er dog mange studier på området som tyder på, at akupunktur kan være et godt alternativ til anden behandling på de anførte områder. 

Overaktiv blære

Akupunktur har en gavnlig effekt på både subjektive symptomer og objektive parametre på niveau med medicinsk behandling. Det er hvad Dansk selskab for gynækologi og obstetrik vurderer i national guideline fra 2019 (1) med anbefalingen: ”akupunktur på blærespecifikke steder kan anbefales som alternativ til eller ved svigt af medicinsk behandling for overaktiv blære”. Baggrunden for dette er bla. et studie fra 2016 der gennemgår litteraturen, og som viser omkring 70% reduktion af volumen af urinlækage og klar subjektiv bedring. Da der hyppigt ses bivirkninger til medicinsk behandling, kan det være hensigtsmæssigt at forsøge akupunktur. Der er ikke evidens for hvor længe behandlingen har effekt (2).

1 Guideline for behandling af overaktiv blære hos kvinder med Botox, sakralnervestimulation, vægttab, akupunktur og instillationsbehandling. DSOG. Gimbel H. 2019.

2 The role of acupuncture in managing overactive bladder; a review of the literature. Int Urogynecol J. Forde JC. 2016 Nov;27(11):1645-1651.

Klimakterielle symptomer

Et dansk studie af høj kvalitet viste signifikant effekt på hedeture, dag og nattesved, generel sved, menopauserelaterede søvnproblemer, emotionelle symptomer, fysiske symptomer samt hud og hår symptomer (1). Fra samme patientdata har man nyligt vist op til 21 ugers vedvarende behandlingseffekt efter 5 ugers ugentlig behandling af moderate til alvorlige menopause symptomer (2). Det støttes af et studie der gennemgår litteraturen fra 2018 (3), der viser, at hede-svedeture reduceres og livskvaliteten bedres sammenlignet med ”placebo” akupunktur punkter.

1 Efficacy of a standardised acupuncture approach for women with bothersome menopausal symptoms: a pragmatic randomised study in primary care (the ACOM study) BJC Open. Lund KS. 2019; 9(1).

2 Sustained effects of a brief and standardised acupuncture approach on menopausal symptoms: post hoc analysis of the ACOM randomised controlled trial. Acupuncture Med. Lund KS. 2020 Dec;38(6):396-406.

3 Management of Menopause Symptoms with Acupuncture: An Umbrella Systematic Review and Meta-Analysis. Befus D. 2018 Apr;24(4):314-323.

Menstruationssmerter

En gennemgang af litteraturen fra 2018 (1) der undersøgte akupunktur for primære menstruationssmerter, fandt at kvaliteten af studierne overordnet var for lav til at konkludere, men at de tre studier der var af højere kvalitet viste positive resultater på smertereduktion.

1 Acupuncture for Primary Dysmenorrhea: An Overview of Systematic Reviews. Evid Based Complement Alternat Med. Zhang F. 2018 Nov 21.

Endometriose

I et studie fra 2018, der gennemgår litteraturen omkring akupunktur som behandling for endometriose (1) finder en signifikant smertereduktion sammenlignet med placebo.

1 Systematic review and meta-analysis of complementary treatments for women with symptomatic endometriosis. Int J Gynaecol Obstet. Mira TAA. 2018 Oct;143(1):2-9.

Fertilitetsbehandling

Som udgangspunkt anbefaler vi ikke for nuværende akupunktur som supplement til insemination. Enkelte fertilitetsklinikker i Danmark tilbyder akupunkturbehandling som supplement til fertilitetsbehandling. Trods bevis på øget blodgennemstrømning af livmoderen ved akupunkturbehandling og casestudier med positive resultater, er der ikke tungtvejende studier for effekt på fødselsrate ved at supplere fertilitetsbehandling med akupunktur (1). Da vi udfører inseminationsbehandling mod barnløshed i klinikken, har vi valgt at imødekomme de fertilitetspatienter, der på forhånd kommer med et stærkt ønske om supplerende akupunkturbehandling.

1 Acupuncture in Obstetrics and Gynecology. Obstet Gynecol Surv. Bishop CK. 2019 Apr;74(4):241-251.

PCOS

Vi udfører som udgangspunkt ikke akupunkturbehandling for PCOS på baggrund af en gennemgang af litteraturen. Et studie fra 2017(1) med gennemgang og metaanalyse af tidligere studier med fokus på ægløsnings og menstruationsrate samt blodprøver relateret til PCOS (LH/FSH-ratio, fasteinsulin og testosteron) viser positiv effekt af akupunktur, men samlet er studierne stadig af så lav kvalitet, at der ikke kan konkluderes, hvilket også understreges at Cochrane gennemgang fra 2016 (2). Akupunkturbehandling ved PCOS kan evt. komme på tale som supplement til anden cyklusstimulerende behandling (fysisk træning, vægttab, metformin, myoinnositol) i forbindelse med graviditetsønske.

1 Acupuncture for polycystic ovarian syndrome: A systematic review and meta-analysis. Jo 2017 Medicine (Baltimore) Jun;96(23)

2 Acupuncture for polycystic ovarian syndrome. Cochrane Database Syst Rev. Lim CED. 2016 May 3;(5)

Kvalme i graviditeten

Akupunktur har i flere studier vist signifikant effekt på kvalme og opkast hos patienter med kvalme relateret til kemoterapi. Der er et studie der tyder på, at kvinder med graviditetsrelateret kvalme kan have effekt af akupunktur med reduktion af kvalme (1) og et andet der viser samme effekt som kvalmestillende medicinsk behandling (2). Der er er ikke større studier eller sammenfatning af studier af høj kvalitet at konkludere ud fra, men udfra evidens for kvalmestillende effekt under kemoterapi har vi valgt at tilbyde behandlingen i klinikken.

1 Acupuncture to treat nausea and vomiting in early pregnancy: a randomized controlled trial. Smith 2002. Birth. Mar;29(1):1-9

2 Acupuncture versus pharmacological approach to reduce Hyperemesis gravidarum discomfort. Neri 2005 Minerva Ginecol. Aug;57(4):471-5.